تلفن:               5 – 021 22553961

فکس:                    021 22553966

پشتیبانی 24 ساعته:    09022553961

 

سایت: www.borjesefid.com

آدرس: تهران - خیابان پاسداران- برج سفید - طبقه اول تجاری - شماره 21